Minerydning

Minerydning er et stort behov da der er efterladt store mængder ueksploderet ammunition - både bevidst og ubevidst. Op imod 30% af al ammunition der bliver skudt af detonerer ikke som tilsigtet. Dette er til stor fare for loaklbefolkningen der gerne vil tilbage til deres hjem, og især børn

Minerydning

Oven på kampene i Ukraine er der et stort behov for rydning af ueksploderet ammunition (UXO), landminer, lureminer, samt improviserede ladninger/”booby traps”. Der er allerede en lang række eksempler på civile der kommer alvorligt til skade pga. disse genstande, efterladt af de russiske styrker.

Kortet til højre viser de steder der har været kamphandlinger og alle disse steder må man forvente minerydning er nødvendigt for at genoptage en hverdag for civile.

Danish Support Group Ukraine (DSGU) har besluttet at yde support til den Ukrainske befolkning igennem et minerydningsprogram der forventes at være aktuelt flere år frem pga. de store mængder ammunition der er anvendt i området.

Du kan også støtte DSGU's arbejde

Har du lyst til at støtte DSGU's arbejde for at hjælpe Ukraine økonomisk? Vi har brug for alt den støtte vi kan få således vi kan yde en effektiv og korrekt hjælp i nærområdet.
Støt os
Copyright © 2024 DSGU. All rights reserved.